Biti HUManiji, a biti u pravu!

U nastavku pročitajte kako medijacija može pomoći pravnicima biti HUManiji u obavljanju svojeg zvanja i u svladavanju novina koje donosi budućnost! Budimo hrabri i učimo se graditi odnose umjesto da ih rušimo! Time for change! … More Biti HUManiji, a biti u pravu!

Esej srednjoškolca o mirenju (medijaciji) na Maloj školi medijacije

30 srednjoškolaca/ki sudjelovalo je na Maloj školi medijacije 3.-7. travnja 2018. u Lovranu. Jedan od sudionika, Dino Korunić napisao je esej na temu mirenja (medijacije). Obavezno pročitajte u nastavku. … More Esej srednjoškolca o mirenju (medijaciji) na Maloj školi medijacije

Osvrt na volontiranje u HUM-u

Volonteri i volonterke HUM-a važan su dio udruge HUM-a jer svojim volonterskim angažmanom, inovativnošću, radom i dobrom voljom pomažu u radu HUM-a.  U prošloj godni ukupno je 17 volontera i volonterki kroz 786 volonterskih sati doprinijelo u promoviranju mirenja te poboljšanju rada HUM-a. U nastavku pročitajte osvrt naše volonterke Mateje Meštrović o volontiranju u HUM-u.  … More Osvrt na volontiranje u HUM-u