Pregovori preko elektroničke pošte

Elektroničku poštu čitamo i pišemo dok putujemo, za vrijeme predavanja, dok čuvamo djecu, čekamo u bolnici.. Saznajte kako je virutalna revolucija promijenila naše pregovaračke navike i naučite se nositi sa sedam e-izazova kroz prijedloge za pregovarače. … More Pregovori preko elektroničke pošte

Kada sukob ide u konstruktivnom, a kada u destruktivnom smjeru?

Svi se trebamo maksimalno truditi da sukobe promatramo i prihvaćamo kao zajednički problem koji traži zajedničko rješenje. Iako se čini da to nije uvijek moguće, obično je moguće i više nego što smo toga svjesni. Pročitajte više.. … More Kada sukob ide u konstruktivnom, a kada u destruktivnom smjeru?

Kako ostati smiren tijekom konflikta?

Postoje različite tehnike kako ostati smiren u raznim situacijama. Nesporazume i konflikte rado bismo izbjegli, no oni su neizbježni u svim područjima naših života. Često nemamo kontrolu, a sukob tumačimo kao prijetnju pa naše tijelo nalaže da se borimo ili bježimo. Koliko god teško, uvijek imamo izbor kako ćemo reagirati. Upravljanje konfliktima umijeće je, posebice … More Kako ostati smiren tijekom konflikta?

Dobro se u kamenu piše

Svi smo mi u raznovrsnim odnosima. Kad dođe do nesporazuma, često pretpostavljamo što druga strana osjeća i misli. Umjesto da prihvatimo konflikt kao dio svakodnevice koji nam pruža priliku da se fokusiramo na zajednički problem i riješimo ga, krivimo drugu osobu. Ako pristupimo situaciji na HUManiij način, promotrimo svoje ponašanje, prihvatimo drugu osobu i sjetimo … More Dobro se u kamenu piše